DSpace Kurumsal Arşivi

Evaluatıon Of The Screenıng Test Results In Asymptomatıc Prostıtutes For Gonorrhea And Syphılıs By Usıng Enzıme Immunoassay-Gram Staın And Srct-Tpha From Izmır Std Clınıc

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.