DSpace Kurumsal Arşivi

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN ESCHERICHIA COLI, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, STAPHILOCOCCUS AUREUS TÜRLERİNDE YILLARA GÖRE KİNOLON DİRENCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.