DSpace Repository

Geometrik şekil oluşturma ve parçalarına ayırma problemlerinde öğrenci davranışları

Show simple item record

dc.contributor.author GÜNDOĞDU ALAYLI, Funda
dc.contributor.author TÜRNÜKLÜ, ELİF
dc.date.accessioned 2014-11-07T11:10:38Z
dc.date.available 2014-11-07T11:10:38Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/12345/20
dc.description.abstract Geometrik şekil oluşturma, uzamsal yeteneğin, geometrik fikirlerin ve becerilerin geliştirilmesinde ve hatta sayıların anlaşılmasında da çok önemli bir yere sahiptir (Clements ve ark, 1997). Clements ve arkadaşlarının (2004) çalışmasına göre verilen bir şekli oluşturma ve parçalarına ayrıma ile ilgili beceriler, geometrik muhakemenin gelişmesi ve kavramların oluşturulabilmesi açısından önemlidir. Ancak alan yazına bakıldığında konu ile ilgili çalışmaların küçük yaş gruplarına yönelik olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6-8.sınıf öğrencilerine yönelik şekil oluşturma ve parçalarına ayırma problemlerinde gösterdikleri davranışları ortaya koymaktır. Bu amaçla Clements, Wilson ve Sarama’nın (2004), tanımladığı geometrik şekil oluşturma ve parçalarına ayırma beceri düzeyleri (Clements ve Sarama, 2009) dikkate alınarak 24 problem oluşturulmuştur. Araştırmada örnek olay çalışması yapılmıştır. Araştırma, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden 6 kişiyle yürütülmüştür. Veriler, klinik mülakat ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış ve böylece öğrencilerin gösterdiği davranışlar ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, değişik problem durumlarına ilişkin çeşitli öğrenci davranışları tanımlanmıştır. Geometric composition is significant in developing spatial abilities; geometric ideas and skills, and even foundations for understanding of number (Clements et al. 1997). According to study of Clements and others (2004), skills related to composition and decomposition shapes are very important for the development of geometric reasoning and concept formation. However searching the literature, it’s seen that in the researches related the subject are fulfilled with the little child. The aim of this study is to investigate the actions of the primary 6th, 7th and 8th grade students while they compose and decompose shapes. For this purpose 24 tasks which were based on Clements and Sarama’s research on levels of thinking in the domain of composition of and decomposition of geometric figures for young children were designed. The case study was chosen as a qualitative method. The participants of the study consisted of total 6 students comprising 2tudents from 8th, 2 students from 7th and 2 students from 6th grade. The data of study were collected by clinical interview. The data were analyzed by content analysis and actions of students were put forward. As a result of various actions of students concerning different problems were determined en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject Geometrik Düşünme, Şekil Oluşturma, Şekli Parçalarına Ayırma,Geometric Thinking, Compose Shape, Decompose Shape en_US
dc.title Geometrik şekil oluşturma ve parçalarına ayırma problemlerinde öğrenci davranışları en_US
dc.title.alternative STUDENTS’ ACTIONS ON COMPOSITION AND DECOMPOSITION OF GEOMETRIC FIGURES en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account