DSpace Kurumsal Arşivi

Türk hukukunda mahkemelerin grevi durdurması

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Çalık, Ahmet
dc.date.accessioned 2015-10-05T11:46:28Z NULL
dc.date.available 2015-10-05T11:46:28Z NULL
dc.date.issued 1980
dc.identifier.uri https://dspace.deu.edu.tr/xmlui/handle/12345/1955 NULL
dc.description.abstract en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi en_US
dc.subject grev ve lokavt,mahkeme,grev,iş kanunu en_US
dc.title Türk hukukunda mahkemelerin grevi durdurması en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster