DSpace Kurumsal Arşivi

Sosyal iletişim ölçeği türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.