DSpace Kurumsal Arşivi

Deneysel hayvan modelinde asetil l-karnitinin, sisplatine bağlı miyelosupresif etkiyi değiştirici rolünün araştırılması

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.