DSpace Kurumsal Arşivi

Egzersizle indüklenen miyokardiyal iskemiyi saptamada P-dalga süresi ve kalp hızı toparlanmasının kullanımı

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.