DSpace Kurumsal Arşivi

Pulmoner hipertansiyon oluşturulmuş ratlarda desfluranın sağ ventrikül basıncı üzerine etkisinin araştırılması

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.