DSpace Kurumsal Arşivi

Helıcobacter pylorı eradikasyonunda birinci basamak tedavide kullanılan antibiyotiklerin direnç durumları

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.