DSpace Kurumsal Arşivi

Rat modelinde sevofluran ve izofluran'ın akciğer dokusu üzerine etkilerinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak incelenmesi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.