DSpace Kurumsal Arşivi

Tavşanlarda, sürekli kaudal epidural kateter yoluyla kronik clonidin uygulamasının, medulla spinalis üzerine toksik etkilerinin araştırılması

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.