DSpace Kurumsal Arşivi

Total larenjektomi sonrası blom-singer ses protezi ile ses restorasyonu ve sonuçların ösefageal konuşma ile karşılaştırılması

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.