DSpace Repository

Edebi motif: Bir tanım ve değerlendirme

Show simple item record

dc.contributor.author FREEDMAN, William
dc.date.accessioned 2014-11-07T08:54:53Z
dc.date.available 2014-11-07T08:54:53Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation bu makaleye yapılan atıflar en_US
dc.identifier.issn 1234567890-ISSN
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/12345/11
dc.description Açıklamalar................... en_US
dc.description.abstract Otuzlarda, edebi çalışmanın kendisiyle ve bunun sonucu olarak edebi teknikle ilgilenen Yeni Eleştirinin doğuşuyla birlikte gittikçe artan sayıda, öncelikle dille ilgilenen eleştirel makale yayınlanmıştır. Bu dil çalışmalarının önemli bir aşaması, özel kullanımlarından ve kullanım sıklıklarından dolayı bize yazarın bilinçli ya da bilinçsiz niyetleri hakkında bir şeyler söyleyen birbiriyle bağlantılı kelime veya cümle soylarını ya da gruplarını keşfetme teşebbüsü olmuştur. Yalnızca metafor aileleriyle ilgilenen Mark Schorer onları “metaforik altyapılar”(1) olarak adlandırır. Temelde tekrar eden imge ve metaforlarla ilgilenen Reuben Brower ise onlara “devamlılıklar”(2)der. Ancak eleştirmenlerin çoğu öncelikle bu dil ailelerinin metaforik üyeleri üzerine yoğunlaşmış olsalar da, mecazi olanlarla birlikte edebi bileşenlerin yine de daha açıklayıcı olabilecek daha geniş bir birim oluşturdukları aşikardır. Ve düz anlamlı (literal) olanı mecazi (figurative) olanla tek bir aile biriminde birleştirdiğimizde belki en doğru biçimde edebi “motif” olarak adlandıracağımız şey ortaya çıkar. en_US
dc.description.sponsorship Spaonsorlar................. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi en_US
dc.subject critical analysis; literary arts; literary style; literary texts; motif; symbol; theme eleştirel analiz; edebi sanatlar; edebi üslup; edebi metinler; motif; simge; tema en_US
dc.title Edebi motif: Bir tanım ve değerlendirme en_US
dc.title.alternative diğer başlıklar en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account