DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C14/S2 (1999)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C14/S2 (1999)

 

Recent Submissions

 • ÖZÜERMAN, TÜLAY (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Each interruption in the Turkish democracy led to a restructuring period, and a search for new means for political stability since the start of the multi-party regime in 1945. Amendments in the costitutions and laws ...
 • AKYILDIZ, Hüseyin (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  ABSTRACT Social security organizations have still been in financial crisis all over the world. The main causes of the financial crisis have been maturation of population, permanent rise of health service prices, economic ...
 • ŞANLISOY, Selim (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Bilgi toplumu maddi mal üretiminden çok bilgi üretiminin önemli olduğu; bu bilginin toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasıyla ilgili faaliyetlerin arttığı bir toplum yapısıdır. Bilgi toplumu ile beraber bilginin sinerjik ...
 • Özdemir, Pınar (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Her ekonomik faaliyette olduğu gibi, turizmde de sadece yabancı talebe dayalı bir gelişme sağlıklı değildir. Bu yüzden yurtiçi turizmin gelişmesi, ülkedeki tüm turistik faaliyetlerin gelişmesi açısından çok önemlidir. ...
 • EVRİM, PINAR (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Son yıllarda, uluslararası hisse senedi piyasalarına yatırım yoluyla getirisi yüksek ve riski düşük portföylerin yaratılabileceği ortaya çıkmıştır. Yatırımcıların, sadece kendi ülkelerindeki hisse senetlerine yatırım yoluyla ...
 • URAL, MERT (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, banka dışı finansal araç ve aracıların yeterince gelişmemiş ve sermaye piyasasının gelişme sürecinde olması, bankacılık sektörünün mali sistemdeki önemini artırmaktadır. Sektörde bir ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Analitik denetim prosedürleri beklenti geliştirme, beklenmeyen değişmeleri belirleme ve beklenmeyen değişikliklerin incelenmesini içeren birbirini izleyen üç adımdan oluşmaktadır. Beklentiler önceki dönemin tutarlarından, ...
 • GÜNGÖR, İbrahim (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  İstatistiksel verilerin kümelenmesi sorununa genellikle kümeleme analizi teknikleri ile çözüm aranmakta ancak bu teknikler anlamlılık testlerini yeterince dikkate almamaktadır. Bu çalışma ile, istatistiksel yöntemlere göre ...
 • ÖZLER, CENK (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Ürün ve süreç tasarımlarında önemli bir problem, birden çok sayıdaki kalite karakteristiğinin (cevap değişkenlerinin) eşanlı olarak arzu edilen değerlerini sağlayacak faktör seviyelerinin seçimidir. Derringer ve Suich ...
 • Erdoğan, Sibel; EMEÇ, Hamdi; PAZARLIOĞLU, MEHMET VEDAT (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Faktör analizi birbirinden farklı ve birbirleriyle ilişkili olmayan fakat bir bilinmeyeni ortaya çıkarıp açıklamaya yardım edecek özellikleri bir araya toplayarak belli bir faktör olarak inceleme konusu olan bir yöntemdir. ...
 • AKIN, Fahamet ; ÜÇDOĞRUK, ŞENAY (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  ABSTRACT In this study, working with monthly income and expenditure items ofhousehold and WLS, SUR , QREG are applied to urban sector data of İzmir in 1987 and 1994. In order to analyse the differences among food expenses, ...
 • SARILI, Mustafa Ali (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Value Added Tax (VAT) is a tax imposed on the value added to a product at each stage of the production and distribution process. Value added is never taxed twice under VAT and thus cascading (tax on tax) effects do not ...
 • ALTAY, ASUMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  During the 1950's the problems of the day were of a kind that led the governments of the western countries to concentrate more on the reconstruction of their post-war economies. Therefore they tended to increase public ...
 • İLTER, BURCU (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Makalede firma ihracat davranışı ve bu davranışı etkileyen faktörler anlatılmıştır. İhracat davranışını belirleyen faktörler ihracatın gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Dolayısı ile bu faktörler incelenip etkileri iyi ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Etkin bir çatışma yönetimi sadece yöneticiler açısından değil, örgütün tümü açısından büyük önem taşımaktadır. İstekler ile gerçeklerin birbirinden farklı olması nedeniyle personel geliştirme ve yönetici eğitiminin gerekliliği ...
 • Katrinli, Alev; İshakoğlu, Gülem; Yeşilada, Tahir; Akça, Figen (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  ABSTRACT Marketers generally try to reach the decision maker while they analyze the decision making process relevant to their own products/services. Although this approach is relatively cheaper and more practical, it ignores ...