DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C14/S1 (1999)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C14/S1 (1999)

 

Recent Submissions

 • BOZKURT, Nilüfer (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  This article focuses on the role of the U.N. to have a negotiated settlement in Cyprus conflict. The author considers the main reason for why a solution cannot be found in Cyprus problem is the different conceptions of ...
 • TÜRK , Zeynep (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Firmalar tarafından modern üretim teknolojilerinin kullanılması yeni maliyet ve yönetim muhasebesi yöntemlerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına neden olmuştur. Hedef ve kaizen maliyetleme bu yeni sistemlerin örneklerindendir. ...
 • YILMAZ, HÜSEYİN (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Nakit akış rasyo analizi finansal performans ölçümü amacıyla yararlanılan ve bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu verilerinin kullanımıyla elde edilen rasyoların hesaplanarak yorumlanması ve işletme yönetiminin ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Kamu kesimi bütün sanayileşmiş ülkelerde 125 yılı aşkın bir süredir görünür bir biçimde büyümüştür. Bununla birlikte kamu harcamalarındaki bu büyüme ekonomik ve sosyal göstergelerde belirgin bir gelişme sağlamamış ve kamu ...
 • BAKIRTAŞ , İbrahim (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Kamusal tercihler kuramına göre, ekonomik yapısı ne olursa olsun, ülkelerin kamu harcamalarına ilişkin kararları üzerinde siyasi partiler, baskı grupları, seçmenler ve bürokrasi etkili olmaktadır. Bu çalışmada bürokrasi ...
 • GERÇEK, Adnan (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Günümüz vergi sistemlerinin adaletsiz, gereksiz yere karmaşık, maliyetli ve yatırım yapmayı cezalandıran yüksek vergi oranlarına sahip olması gibi sorunların aşılamaması nedeniyle, radikal nitelikte reform arayışları gündeme ...
 • HAVA, H. Tamer (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Ülkenin belirli bir bölgesinde kurulan, dış ticarete uygulanan mevzuat ve kısıtlamaların kısmen ya da tamamen geçersiz sayıldığı serbest bölgeler, son yıllarda dünya ticaret hacminde oldukça önemli bir yer tutmaya başlamıştır. ...
 • Erdoğan, Sibel (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Türkiye'de gelir farklılıklarını belirleyen etmenler göz önünde bulundurulursa, bu farklılıkların önemli bir sorun teşkil ettiği görülmektedir. İnsanların sahip olduğu nitelikler, insana sermaye özelliği kazandırmaktadır. ...
 • FİRUZAN, ALİ RIZA (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Kalite kontrolünde kontrol kartlarının kullanılması, ürünün kalite özelliğinin dikkate alınması, geniş kabul gören bir yaklaşımdır. Bu nedenle istatistiğin tek değişkeni inceleyen kesiminden geniş ölçüde yararlanılır. Fakat ...
 • Semerci, Hakan; SENYAY, LEVENT (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  ABSTRACT A measurement or observed value is discussed as the sum of two components, one the absolute value of the characteristic measured and the other an error of measurement. The variation in absolute values of the ...
 • BÜYÜKDEMİR , Burak ; GÖZLÜ , Sıtkı; BAYRAKTAR , Demet (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  AHP is introduced as a decision making tool for the evaluation of investment alternatives in the hospitality industry. Services are intangible and perishable outputs that are created and consumed simultaneously or nearly ...
 • KÖK, Recep; DELİKTAŞ, Ertuğrul (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Talep kanununa uygun doğrusal olmayan talep fonksiyonlarına ilişkin sürekli azalan marjinal gelir varsayımı çok sınırlayıcı olup, pozitif eğimli marjinal gelire neden olabilen talep şartları günümüz piyasalarıyla oldukça ...
 • KURUÜZÜM, Ayşe (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Çalışmada bulanık (fuzzy) katsayılı amaç fonksiyonuna sahip doğrusal programlama problemleri tanımlanmaktadır. Bu alandaki önemli modeller ve teoriler incelenmekte ve ikinci dereceden üyelik fonksiyonu kullanan bir model ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Bu makale, oligopolostik piyasanın stokastik olmayan belirsizlikleri karar destek sistemi yardımıyla açıklanmaktadır. Karar destek sistemi oligopolostik piyasada yer alan rekabetçilerin davranışları ışığı altında firmanın ...
 • TECİM, VAHAP (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile bilgi sistemlerinin ihtiyaç duyduğu verilerin toplanması ve analizi günden güne değişik boyutlar kazanmaktadır. Bu çalışma, bilgi sistemleri ve bilgi teknolojileri ile ilgili ...