DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C13/S2 (1998)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C13/S2 (1998)

 

Recent Submissions

 • ÇIRAKLAR, NURCAN; DUYGULU, ETHEM; ARBAK, YASEMİN; UYGUÇ, NERMİN (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  İş doyumu-yaşam doyumu ilişkisini açıklayan kuramlardan (saçılma, giderme veya bölünme) hangisinin doğru olduğu literatürde tartışılmaktadır. Bu çalışmada her modelin farklı kişilere göre geçerli olacağı ileri sürülmektedir. ...
 • ŞEHİRLİOĞLU, ALİ KEMAL (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  ABSTRACT In this study the problem of target weight is considered after colored operation in textile industry. The factors affected is firstly determined and used in ýnverse regression. Therefore it is estimated tissue ...
 • EROĞLU , Abdullah (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Bir sistem ve sistemi oluşturan elemanların arızalanmaları rassaldır. Dolayısıyla sistemi meydana getiren elemanların ömürleri rassal değişkenlerdir. Arızalarla doğrudan ilgisi nedeniyle bakım da rassal nitelik taşır. Bu ...
 • KASAP , Reşat (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Bu çalışmada, vektörel zaman dizilerinde modelleme aşamasında, dizilerin birbirleriyle ilişkilerini ortaya koyan eşzamanlı ve gecikmeli doğrusal ilişkilerin tesbiti, iki farklı gerçek veri grubu üzerinde gösterilmiştir. ...
 • KESBİÇ, Cüneyt Yenal (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Türkiye'de özellikle 1987 yılından sonra, hızla büyüyen kamu açıklarının finansmanında, kamunun mali sistem içinde büyük oranda fon talep etmesi ve özel kesim için kullanılabilir fon arzını sınırlandırması ekonomide yaşanan ...
 • YURTSEVER, Gülçimen (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  With the increasing international trade, there is a growing need to increase our understanding of consumer ethics from different countries. As there is no general theory of consumer ethics, countries being studied ...
 • ARIKAN, ZEYNEP (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  ABSTRACT It is important and necessary for taxpayers to get from the responsible government offices information about issues on which they are not sure what to do with in application. Only in this way can the gaps in tax ...
 • ASUNAKUTLU , Tuncer (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Risklerin, gelişen teknoloji sonucu çeşitlenmesi ve yapısal anlamda farklılaşması günümüzde sigortaya duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Sözkonusu ihtiyacı gidermeye yönelik olarak faaliyet gösteren sigorta işletmeleri, sosyal ...
 • ÖZLER, CENK; SENYAY, LEVENT (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Ürün geliştirme aşamalarında ortaya çıkan bir problem, ürün özelliklerinin arzu edilen kombinasyonunu veren koşulların seçimidir. Bu da, birden çok sayıda cevap değişkeninin eşanlı optimizasyonunu (özelliklerin arzu edilen ...
 • Akdeniz, H. Ahmet; Durmaz, Faruk (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  İşletmelerin performans ölçme sistemleri ile gerçek performansları arasında güçlü bir bağ vardır. Ölçme kriterleri ne kadar şirket amaçlarına uygun olursa, gerçek performansını yansıtmasında da o derece başarılı olacaktır. ...
 • Demiray, Deniz Balak (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Bu makalede moneter modeller içerisinde "esnek fiyat moneter modeli" ele alınmış ve Türkiye için bir değerlendirmesi yapılmıştır. Para arz ve talebindeki değişmelerin döviz kurunu dolaylı ve dolaysız olarak nasıl ...
 • BAKIRTAŞ , İbrahim (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Politik-ekonomik dalgalanmalar kuramı, politik kararlar ve ekonomi politikaları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Politik-ekonomik dalgalanmalar kuramına göre, ekonomik dalgalanmalar seçim dönemlerini yansıtmaktadır. ...
 • ONAY , Zeynep (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Bu makalede, diğer birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık sektöründeki yöneticilerin veri toplama ve bilgi akışı yetersizliğinden dolayı yaşadıkları ortak sorunlar irdelenecek ve bu sorunların giderilmesinde bilgi ...
 • DÜNDAR , Pınar ; Dündar, Samim (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  ABSTRACT In the consumer mass market, the struggle of each fırm to retain the loyalty of a large number of consumers and to cause other consumers to shift to the brand of the firm goes unceasingly. "Repeat buying" and ...
 • KORUKOĞLU, Ayşen (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Bu çalışmada, işletmelerde muhasebe eğitimi uygulamalarına hangi düzeyde yer verildiği, ne gibi düzenlemeler yapıldığı ve bu konuda üniversitelerle olan işbirliğinin boyutu ve önemi saptanmaya çalışılmıştır.
 • Akkirman, Ali Deniz (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Günlük yaşantımızda sık sık kullandığımız ve karşılaştığımız "çatışma" terimi, genel anlamda anlaşmazlık, uyumsuzluk, sıkıntı, stres, düşmanlık ve kaygı gibi olumsuz duygu ve davranışları ifade etmektedir. Bunun temel ...